Θέματα και λύσεις πανελληνίων στη χημεία (λογισμικό)

Μια εφαρμογή για τους μαθητές μας με όλα τα θέματα των πανελληνίων και επαναληπτικών πανελληνίων εξετάσεων στη χημεία, ομαδοποιημένα σε τέσσερα κεφάλαια. Δίνεται η δυνατότητα να εμφανίζονται και να αποκρύπτονται οι λύσεις. Ένα καλό βοήθημα για τον μαθητή που θέλει να έχει τα θέματα των εξετάσεων συγκεντρωμένα και ομαδοποιημένα ανά κεφάλαιο έχοντας την δυνατότητα να ελέγξει τις απαντήσεις του βλέποντας τις λύσεις για κάθε ερώτημα.

Παρακάτω μπορείτε να επιλέξετε τα κεφάλαια που θέλετε να κατεβάσετε. Η εφαρμογή (.exe) βρίσκεται σε συμπιεσμένο αρχείο (.rar)
Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, αποσυμπιέστε το συμπιεσμένο αρχείο για να μπορέσετε να ανοίξετε το πρόγραμμα. (Η εφαρμογή δε χρειάζεται εγκατάσταση.)

Περιοδικός Πίνακας Οξειδοαναγωγή, Θερμοχημεία,
Χημική Κινητική, Χημική Ισορροπία
Ιοντική Ισορροπία Οργανική Χημεία
Λειτουργικό Σύστημα: Windows
Μέγεθος στο δίσκο: 20MB
Λειτουργικό Σύστημα: Windows
Μέγεθος στο δίσκο: 20MB
Λειτουργικό Σύστημα: Windows
Μέγεθος στο δίσκο: 45MB
Λειτουργικό Σύστημα: Windows
Μέγεθος στο δίσκο: 40MB