30
DEC
2012

Πανελλαδικές με “φτωχό” μηχανογραφικό (του Χρήστου Κάτσικα)

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Παιδείας, οι πάνω από 100 χιλιάδες φετινοί υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων (όλων των κατηγοριών) θα διαχειριστούν ένα νέο μηχανογραφικό δελτίο το οποίο θα περιλαμβάνει αρκετά λιγότερα τμήματα πανεπιστημίων και ΤΕΙ (σε σχέση με πέρσι), ωστόσο οι προσφερόμενες θέσεις εισακτέων δεν θα είναι μειωμένες, αν εξαιρέσει κανείς την απουσία θέσεων στις Αστυνομικών Σχολές και τη μείωση κατά 30% των προσφερόμενων θέσεων εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές.

 

Λίγες εβδομάδες μετά τις γιορτές, το υπουργείο Παιδείας θα καλέσει τους φετινούς υποψήφιους για υποβολή δηλώσεων – αιτήσεων συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις 2013. Παρουσιάζουμε σήμερα τα βασικά στοιχεία που προσδιορίζουν τη διαδικασία αυτή με την οποία ουσιαστικά αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τον «μεγάλο γύρο» της πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι δηλώνουν:

 

– το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας στο οποίο θα εξεταστούν πανελλαδικά

 

– αν θα εξεταστούν πανελλαδικά και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

 

– αν θα εξεταστούν σε κάποιο/α από τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική)

 

– αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές Σχολές (δεν έχουν δικαίωμα οι υποψήφιοι των εσπερινών ΓΕΛ)

 

– αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

 

– αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)

 

Οι απόφοιτοι θα κληθούν επίσης να υποβάλουν αίτηση – δήλωση στο ίδιο χρονικό διάστημα, στην οποία θα δηλώνουν επί πλέον και την κατεύθυνση στα μαθήματα της οποίας επιθυμούν να εξεταστούν.

 

Η αίτηση αυτή του υποψηφίου είναι δεσμευτική και δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση. Αν ο υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος κατεύθυνσης, γενικής παιδείας ή επιλογής που επέλεξε να εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0).

 

Για την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας στο οποίο ο υποψήφιος θα επιλέξει να εξεταστεί σε πανελλαδικό επίπεδο πρέπει να λάβει υπόψη του τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας κατά επιστημονικό πεδίο καθώς και τα μαθήματα γενικής παιδείας που τα αντικαθιστούν με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας.

 

Αν τα επιστημονικά πεδία που προτίθεται να επιλέξει ο υποψήφιος έχουν ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα μαθήματα της κατεύθυνσης που εξετάστηκε (π.χ. μαθητής θετικής κατεύθυνσης προτίθεται να επιλέξει 3ο και 4ο επιστημονικό πεδίο, όπου τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι τα μαθήματα της κατεύθυνσής του), τότε ο υποψήφιος αυτός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ως δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας οποιοδήποτε από τα τέσσερα επιλεγόμενα μαθήματα γενικής παιδείας.

 

Στην αντίθετη περίπτωση (π.χ. υποψήφιος θετικής κατεύθυνσης προτίθεται να επιλέξει το 1ο και το 2ο επιστημονικό πεδίο) ο υποψήφιος θα πρέπει να επιλέξει ως δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας εκείνο από τα τέσσερα επιλεγόμενα, που μαζί με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας αντικαθιστούν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του 1ου επιστημονικού πεδίου (που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Ιστορία Γενικής Παιδείας).

 

Εφόσον ο υποψήφιος προτίθεται να επιλέξει το 5ο επιστημονικό πεδίο, το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας το οποίο πρέπει να επιλέξει και να εξεταστεί σε πανελλαδικό επίπεδο είναι τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής. Επιπλέον ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει και να εξεταστεί σε πανελλαδικό επίπεδο και στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Σε αυτή την περίπτωση τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι επτά (7).

 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να δηλώσει το 5ο επιστημονικό πεδίο αν δεν έχει εξεταστεί ή δεν έχει δηλώσει ότι θα εξεταστεί σε πανελλαδικό επίπεδο στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού.

 

Οροι εισαγωγής σε «ειδικές» σχολές

 

Για τη συμμετοχή υποψηφίου στις διαδικασίες επιλογής για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, παραμένει ως προϋπόθεση η επιτυχία βαθμού στο ειδικό μάθημα ίσου με το μισό τουλάχιστον του μέγιστου δυνατού. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, η προϋπόθεση αυτή ισχύει χωριστά για το καθένα από τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα.

 

Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες επιλογής για τους υποψηφίους των Στρατιωτικών Σχολών και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, δεν ισχύει το βαθμολογικό κριτήριο της βάσης εξίσου, προϋπόθεση όμως είναι ο υποψήφιος να έχει κριθεί ικανός για τις Σχολές αυτές κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται για τον σκοπό αυτό από τις ίδιες τις Σχολές.

 

Μείωση σχολών χωρίς μείωση εισακτέων;

 

Είναι φανερό ότι το υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να πείσει την κοινή γνώμη ότι θα λύσει έναν γόρδιο δεσμό χωρίς να χρησιμοποιήσει μαχαίρι. Η εξαφάνιση από τον χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεκάδων τμημάτων χωρίς μείωση του αριθμού των θέσεων εισακτέων σημαίνει ουσιαστικά και τυπικά μεταφορά χιλιάδων φοιτητών σε τμήματα τα οποία ούτε την υποδομή έχουν ούτε την ανάλογη χρηματοδότηση.

 

Ως γνωστόν, κάθε χρόνο οι προτάσεις των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ για τον αριθμό των εισακτέων απέχουν αρκετά από τον τελικό αριθμό εισακτέων που καθορίζει το υπουργείο Παιδείας. Ετσι, όλο και περισσότερο οι περιορισμένες υποδομές και η χρόνια υποχρηματοδότηση δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα, υποδαυλίζουν το κλίμα της δυσαρέσκειας και μέσα από την καλλιέργεια μιας γενικευμένης αβεβαιότητας φορτίζουν την μπαταρία στις παραπλανητικές σειρήνες των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

 

Οπως εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς, τα προβλήματα θα οξυνθούν σε απίστευτο βαθμό με την είσοδο ακόμη περισσότερων υποψηφίων σε σχολές που δεν μπορούν να «χωρέσουν» ούτε τους υπάρχοντες.

 

Στο πλαίσιο αυτό είναι σίγουρο ότι θα ακολουθήσει πολύ σύντομα (το ακαδημαϊκό έτος 2014/15) μια σημαντική μείωση των εισακτέων η οποία, ενώ αποτελεί κυβερνητική στόχευση και μεθόδευση, θα παρουσιαστεί με τη θεωρία του πεπρωμένου στη θρησκευτική σκέψη όπου οι άνθρωποι αναφωνούν «είναι θέλημα θεού» για να εξηγήσουν ή να δικαιολογήσουν μια ορισμένη εξέλιξη των πραγμάτων.