16
AUG
2014

Δεν πέτυχα στις Πανελλαδικές:τι να κάνω; (esos.gr)

Τι σημαίνει η επιτυχία ή η αποτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις για τη μετέπειτα πορεία σταδιοδρομίας;
Στο παρελθόν, η κατάλληλη εκπαίδευση συχνά οδηγούσε σε μία ασφαλή θέση εργασίας. Αυτό δεν ισχύει σήμερα. Μπορούμε να κάνουμε βάσιμες υποθέσεις για μελλοντικές ευκαιρίες, αλλά θα υπάρχει πάντοτε αβεβαιότητα! Είναι σημαντικό να επιδιώκουμε τις σπουδές και το επάγγελμα που αντανακλούν καλύτερα το χαρακτήρα μας και τις τρέχουσες επαγγελματικές ευκαιρίες. H επιλογή της επαγγελματικής κατεύθυνσης κατά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί συγχρόνως πρόκληση και ευκαιρία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις αποτελούν ένα σημαντικό σταθμό στη ζωή των εφήβων και νέων ατόμων, όμως δεν είναι η μοναδική ευκαιρία. Είναι η αρχή μιας προσπάθειας που ακόμα κι αν δεν αποδώσει όπως θα περιμένατε είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί ως μια πολύτιμη εμπειρία και να σας κινητοποιήσει για άλλες προσπάθειες. Να είστε θετικοί και να σκέφτεστε δημιουργικά το επαγγελματικό σας μέλλον!
Τι να επιλέξω για να έχω σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση;
Δεν υπάρχουν σωστές απαντήσεις και έτοιμες λύσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι η επιλογή κατεύθυνσης σπουδών ή επαγγέλματος που θα κάνετε σύμφωνα με τις σημερινές συνθήκες της αγοράς εργασίας δεν εξασφαλίζει τη σταθερή και μόνιμη σταδιοδρομία. Μέχρι να ολοκληρώσετε τις σπουδές σε έναν τομέα που τώρα έχετε επιλέξει, μπορεί τα δεδομένα στην αγορά εργασίας να έχουν αλλάξει, νέα επαγγέλματα να έχουν εμφανιστεί και άλλα επαγγέλματα που είναι ίσως δημοφιλή σήμερα να μην έχουν πια ζήτηση. Γενικά, όμως, επαγγέλματα σε ζήτηση θα είναι εκείνα που δεν είναι εύκολο να αντικατασταθούν από την τεχνολογία ή τις αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας, ενώ οι τεχνολογικές αλλαγές θα αυξήσουν τη ζήτηση εργαζομένων με προσόντα υψηλού και μεσαίου επιπέδου. Πριν επιλέξετε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα σας συμβουλευτείτε την ενότητα Γνωρίζω την αγορά εργασίας.
Ποιο είναι το «μυστικό της επιτυχίας» για τους νέους ανθρώπους που σχεδιάζουν τώρα στη σταδιοδρομία τους;
Στη σημερινή κοινωνία της δια βίου μάθησης, είναι σημαντικό να αναπτύσσουμε πολύπλευρα την προσωπικότητά μας και να καλλιεργούμε δεξιότητες που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουμε σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα και θα μας ανοίγουν νέες ευκαιρίες σε περιόδους ανεργίας και οικονομικής κρίσης. Η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση είναι βασικό συστατικό για τη λήψη των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων. Είναι σημαντικό να μάθετε να αναζητείτε, να αξιολογείτε, να επεξεργάζεστε και να ταξινομείτε πληροφορίες, καθώς και εναλλακτικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους που σχετίζονται τόσο με τις ανάγκες και προτιμήσεις μας, όσο και με τις προοπτικές της αγοράς εργασίας. Και δεν πρέπει να ξεχνάτε! Η επαγγελματική ανάπτυξη δεν είναι αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας απόφασης. Η ανάπτυξη σταδιοδρομίας είναι μία δια βίου διαδικασία, που αρχίζει από τις δραστηριότητες της προσωπικής ζωής και εξελίσσεται μέσω των ποικίλων ρόλων και των δραστηριοτήτων, καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής.
Τι άλλες επιλογές υπάρχουν για τους μαθητές που δεν έγραψαν καλά στις πανελλαδικές εξετάσεις;
Επισκεφτείτε τον ΠΛΟΗΓΟ, την Ελληνική Εθνική Βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για να βρείτε πληροφορίες για σπουδές στην Ελλάδα για όλα τα επίπεδα και όλους τους τύπους εκπαίδευσης (γενική, τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, αρχική ή συνεχιζόμενη κατάρτιση, εκπαίδευση ενηλίκων, εξ αποστάσεως εκπαίδευση κλπ.), ανάλογα με τα δικά σας ενδιαφέροντα.
Αν ενδιαφέρεστε για σπουδές στο εξωτερικό, επισκεφτείτε την Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για τις Ευκαιρίες Μάθησης PLOTEUS για να αναζητήσετε πληροφορίες για τις ευκαιρίες σπουδών σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών και τη χώρα ή το πανεπιστήμιο που σας ενδιαφέρει και τις ξένες γλώσσες που γνωρίζετε.
Καταρτιστείτε! Η επαγγελματική κατάρτιση θα αποτελεί ολοένα και περισσότερο μια καλή εναλλακτική επιλογή και το βασικό μέσο για την αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες που προσφέρουν τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και άλλες σχολές στην ενότητα Σπουδές μετά το Λύκειο.
Πού μπορούν να απευθυνθούν οι μαθητές, οι νέοι και οι γονείς τους για δωρεάν βοήθεια σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό;
H επιλογή εκπαιδευτικής κατεύθυνσης και κατ’ επέκταση του επαγγέλματος, δεν θα πρέπει να είναι μια επιπόλαιη απόφαση βασισμένη σε τυχαία γεγονότα και συγκυρίες. Είναι σημαντικό να λαμβάνεται ύστερα από ώριμη σκέψη και με τη βοήθεια ειδικών Συμβούλων που μπορούν να βοηθήσουν να λάβετε τις σωστές για εσάς εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις, βασισμένες στα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και το σύστημα των αξιών σας.
Τόσο για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου όσο και γενικά για συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας, μπορείτε να επισκεφθείτε ένα Σύμβουλο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε ένα από τα 79 δημόσια Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας που λειτουργούν σε όλους τους νομούς της χώρας. Τα ΚΕΣΥΠ προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες σε όλους τους μαθητές και νέους (μέχρι 25 ετών) καθώς και στους γονείς τους. Αναζητείστε το κοντινότερο ΚΕΣΥΠ στην περιοχή διαμονής σας μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΟΠΠΕΠ ή της ιστοσελίδας του Τμήματος Α’ ΣΕΠ της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Πως μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς στην κρίσιμη αυτή στιγμή για το μέλλον των παιδιών τους;
Οι γονείς παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών των παιδιών τους. Η συζήτηση με το παιδί και η δημιουργία του κατάλληλου κλίματος εμπιστοσύνης και ελεύθερης έκφρασης είναι απαραίτητα στοιχεία για να το βοηθηθεί να κάνει την πλέον συνειδητή και κατάλληλη επιλογή για εκείνο. Το παιδί είναι σημαντικό να μάθει να εμπιστεύεται τον εαυτό του. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκείνο θα ζήσει τις συνέπειες των αποφάσεών του.
Τι βοήθεια προσφέρει ο ΕΟΠΠΕΠ σε μαθητές και νέους για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας;
Ο ΕΟΠΠΕΠ έχει δημιουργήσει τη Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμούπου είναι ένα φιλικό διαδραστικό πόρταλ, που έχει σχεδιαστεί ειδικά για εφήβους και νέους. Μέσω της Πύλης μπορείτε:
• να συμπληρώσετε δωρεάν ηλεκτρονικά Tεστ Eπαγγελματικού Προσανατολισμού και να πάρετε απαντήσεις σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας, τις κλίσεις σας και να βοηθηθείτε στο να αποφασίσετε τι θα επιλέξετε.
• να δημιουργήσετε τον ατομικό σας ηλεκτρονικό φάκελο δεξιοτήτων με τον οποίο μπορείτε να αναδείξετε τα ταλέντα σας και τα επιτεύγματά σας από τις σχολικές δραστηριότητες, αλλά και από τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.
• να βρείτε πληροφορίες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα και την Ευρώπη αλλά και για διάφορα άλλα θέματα, που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία.
• να επικοινωνήσετε, να απευθύνετε ερώτημα ή να κλείσετε το δικό σας ραντεβού με εξειδικευμένο Σύμβουλο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην περιοχή σας, στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) του Υπουργείου Παιδείας.
Σύντομα θα μπορείτε να :
• παίζετε το γνωστό διαδικτυακό διαδραστικό παιχνίδι σταδιοδρομίας Real Game που βοηθά να αναπτύξετε δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας και να προετοιμαστείτε για τη ζωή σας ως ενήλικες,
• να ενημερώνεστε για διάφορα επαγγέλματα και για τον κόσμο της αγοράς εργασίας μέσα από διαδραστικά βίντεο επαγγελμάτων.
Και μην ξεχνάτε! Για συστηματική ενημέρωση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία μπορείτε να επισκέπτεστε τακτικά τους Θεματικούς Καταλόγους ενημέρωσης της Διαδικτυακής Πύλης.